Artikler

Brancheanalyse: Transportindustrien i 2025: Fem teknologier, der kan fremtidssikre din virksomhed

arrow_backTil oversigten

24. marts 2023 | BDO Statautoriseret Revisionsaktieselskab

Den teknologiske udvikling inden for transportindustrien er i overdrive. Nye løsninger, der enten vil udkonkurrere eller fremtidssikre din virksomhed og forretningsmodeller, kommer hele tiden til. Spørgsmålet er, hvilke løsninger det bedst kan betale sig at investere i – og hvordan du bedst kan integrere dem

Vejgodstransport og logistik har vokseværk. Det samme gælder regler og krav ti l virksomheder i transportindustrien. To tendenser, der ser ud til at fortsætte med uformindsket fart frem mod 2025.

Til den tid kan de første selvkørende fartøjer være ude på de danske veje, men der vil efter al sandsynlighed gå lidt længere, før de kommer til at spille en afgørende rolle. Til gengæld er en lang række andre teknologier allerede i fuld sving med at skabe grundlæggende forandringer på tværs af transportindustrien.

Det er et lille udpluk af konklusionerne fra en analyse, som vi i BDOs branchegruppe for transportindustrien har foretaget hen over sommeren. Vi startede med spørgsmålene: Hvordan vil teknologi forandre Danmarks transportindustri frem til 2025? Og hvordan kan virksomheder bedst udnytte de nye muligheder, der vil opstå, og undgå de kommende risici?


Transportsektoren har vokseværk
Ved et kig gennem Danmarks Statistik tegner der sig et klart billede af, at transportsektoren vokser. Et billede, der bakkes op af en rapport fra Danske Vognmænd, der regner med 12% vækst i vejgodstransporten frem til 2030. Efter et fald i forbindelse med finanskrisen i 2008 vokser antallet af vognmænd, og i 2019 har vi set en stigning i antallet af nyregistrerede lastbiler og trækkere.

Omsætningen i mange transportvirksomheder vokser, og det må forventes, at vi i de kommende år vil se et stigende behov for vareleverancer. Dette blandt andet på grund af ændrede kundekrav, hvor hurtige leverancer til døren bliver et konkurrencekrav. Det gælder specielt, hvis Amazon som forventet for alvor træder ind på det danske marked i løbet af 2019 eller 2020.

Med det in mente kan det virke selvmodsigende, at overskuddet hos mange virksomheder i transportsektoren er under pres. Stigende konkurrence både nationalt og internationalt er en del af grunden. Samtidig modsvares vækst i omsætningen mange steder af faldende eller stagnerende effektivitet.

I den nærmeste fremtid melder endnu en faktor sig på banen, som for nogle vognmænd kan have seriøse konsekvenser: Brexit. Mens denne artikel fokuserer på den teknologiske udvikling, skal det indskydes, at vi står klar til at bistå danske virksomheder med at modvirke eventuelle negative konsekvenser af Brexit, der med stigende sandsynlighed bliver en realitet den 31. oktober 2019.


1: Det store GPS-kørekort
Det danske vejnet er under pres. Samtidig brugte 74 ud af 98 kommuner færre penge på infrastruktur i 2017, end de gjorde i 2010.

Konsekvensen er, at det bliver endnu vigtigere for virksomheder at have hel præcis og opdateret information om, hvor hvert af deres køretøjer befinder sig. De informationer kan blandt andet bruges til at opdatere og optimere ruter for alle fartøjer.

GPS-systemer er langt mere effektive og præcise i dag end for blot få år siden. De spiller en central rolle for fleet management, som i de kommende år vil være afgørende for mange virksomheder. Ud over GPS bruger fleet management blandt andet data om kørsel, hviletider og brændstofforbrug. Informationerne kan analyseres og omsættes til et væld af forskellige effektiviseringer af driften – her inklusiv forebyggende reparationer, realtidsopdateringer af forventede leveringstider og lavere brændstofforbrug.

Markedet for fleet management forventes at stige voldsomt i de kommende år. Måske når vi ikke op på de svimlende 3,5 billioner kroner, som Allied Market Research regner med, men det er langt fra det samme som, at danske virksomheder ikke vil finde masser af værdi i disse løsninger.


2: Transport, IoT og Big Data
GPS-systemer har fået selskab af andre former for sensorer rundt om i fartøjer, lager- og speditionshaller og andre steder i virksomhederne. Tilsammen genererer de nye enheder, som alle er del af Internet of Things, et væld af data. Gemt i de data og andre historiske informationer om drift mv., findes masser af muligheder for eksempelvis at forbedre udnyttelse af ressourcer, højne effektivitet og styrke innovation.

Det kan blandt andet ske i forbindelse med:

Fragtbevægelse og ruteoptimering

Optimeret pakning og lastning

Lagerstyring og kapacitetsoptimering

Forbedrede kundeoplevelser

Reduceret miljøpåvirkning og øget sikkerhed

Flådeoptimering og forebyggende vedligeholdelse.

Analyse af de mængder data kaldes ofte for big data analytics, og de mange muligheder har gjort det til en mere og mere populær teknologi inden for transportindustrien. Baseret på historiske data kan du eksempelvis finde frem til den mest effektive levering af varer, skabe detaljerede fremtidsprognoser, udarbejde risikoanalyser og styrke kundetilfredshed.


3: On-demand sætter dagsordenen
Inden 2025 er overstået, vil markedet for on-demand transportservices på globalt plan være tæt på at runde to billioner kroner. Stigende brug af delekøretøjer, internethandel og en øget urbanisering er medvirkende faktorer, som også er tendenser, vi vil se herhjemme.

På tværs af transportsektoren er der et stigende krav om at kunne tilbyde fleksible services, der kan bestilles med ultrakort varsel. At kunne levere varer til kunder, hvor og når de ønsker, har en række følgevirkninger. Blandt andet må det forventes, at nogle transportvirksomheder med fordel vil kunne investere i flere mindre varebiler i stedet for færre større køretøjer. On-demand leder samtidig til et behov for styrings- og planlægningssoftware, som kan håndtere og modsvare hurtigt skiftende leveringsbehov.

For at modvirke de nye udfordringer kan transportvirksomheder eventuelt kigge mod delebiler for inspiration. I stedet for at investere i køretøjer eller systemer, som kun vil se begrænset brug, kan ny software bruges som fundament for deleordninger eller fællespuljer af ressourcer blandt flere virksomheder. Det kræver en gentænkning af organisationsstrukturer og konkurrencementalitet, men det vil være med til at kunne fremtidssikre blandt andet små- og mellemstore virksomheder.


4: Sæt strøm til din transport
Danmark er på mange måder et foregangsland, når det kommer til den grønne omstilling. Kundekrav er under forandring, og miljøvenlighed vil frem mod 2025 blive et vigtigere og vigtigere konkurrenceparameter. Det er en god ting, men det leder også det til en række udfordringer. For eksempel hvordan transportindustrien kan sænke miljøpåvirkningen, når transportbehovene samtidig forventes at stige.

Svaret vil for mange være at investere i eldrevne eller hybridfartøjer. Den gode nyhed er, at der vil være glimrende muligheder for at gå el-vejen. I 2025 forventes det, at 25% af alle solgte biler vil have elektriske motorer.

Samtidig vil køretøjer i stigende grad være forbundet til internettet og være i stand til løbende at kommunikere med hinanden og resten af omverdenen. De nye køretøjer fører til nye muligheder. For eksempel vil ændringer i bestillinger (eksempelvis i leveringssted) i princippet kunne foretages i realtid.


5: Førerløs logistik
Selvom førerløse biler nok lader vente lidt længere på sig, så ser vi allerede de første eksempler på førerløse køretøjer rundt om i logistikindustrien. Havne og lagerområder er på mange måder ideelle til selvkørende fartøjer, da der er færre uforudsete udfordringer.

De fleste kender Amazons lagerrobotter, men de er langt fra alene. Rundt om i verden er flere havne allerede fuldautomatiserede, og førerløse køreøjer håndterer ikke bare losning men står for al containertransport. Det er en trend, som vi vil se udvikle sig over de kommende år og sprede sig til blandt andet lagre og shippingområder.

Et andet område, hvor førerløse køretøjer må forventes at slå igennem inden 2025, er inden for den såkaldte last-mile levering, hvor varer bringes det sidste stykke ud til kunden. I Danmarks større byer vil vi muligvis se de første selvkørende pakketransporter inden 2025.

På motorvejene vil platooning via software give lastbiler mulighed for at køre ekstremt tæt og forbedre brændstofeffektiviteten samt reducere CO2-emissionerne. Igen kan vi muligvis forvente at se de første praktiske eksempler inden 2025.


De mange muligheder
For den enkelte transportvirksomhed kan udbuddet af nye teknologier og muligheder være overvældende. Det kan i visse tilfælde være fordelagtigt at udvikle eller integrere ny teknologi på egen hånd, men i langt de fleste tilfælde vil det kræve ekspertbistand. Samtidig eksploderer antallet af mulige løsninger. Analysevirksomheden CB Insights har kortlagt mere end 125 startups, der har løsninger specialdesignet til transportsektoren. Dertil kommer løsninger fra mere etablerede udbydere.

Hos BDOs branchegruppe står vi klar til en uformel samtale om, hvilke nye teknologier, der vil have størst positiv effekt for netop din virksomhed. Vi kan også bistå med integreringen samt hjælpe med at finde frem til den økonomisk bedst mulige måde at investere i ny teknologi, som kan fremtidssikre din virksomhed.

Artikel er skrevet af:

BDO Statautoriseret Revisionsaktieselskab

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO-netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger mere end 1.400 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har over 111.000 medarbejdere i 164 lande.

Se profil
keyboard_arrow_up