EFFIE-prisen 2023

Den årlige EFFIE-pris er Danske Speditørers udmærkelse til den speditionsvirksomhed, som har eller har medvirket til udviklingen af innovative transportløsninger, hvor spedition bidrager til energirigtige og effektive transportløsninger som qua ny og bedre eller ny og anderledes løsninger sikrer endnu bedre kapacitetsudnyttelse. Til gavn for både transportkøbere og for klima/miljø/energiudnyttelse. 

Nytænkningen eller procesbeskrivelsen behøver ikke være patenterbar, men skal vise hvordan speditørernes kompetencer, evt. i samspil med transportkøberne, kan anvendes på en anderledes og bedre måde.

Vinder af EFFIE-prisen

Torsdag d. 20. april 2023 kårede 3 dommere vinderen af årets EFFIE-pris på Transportmessen.
Udover hæderen løber vinderen afsted med en præmie kr. 20.000,-, som kan anvendes til et almennyttigt formål.

Stort tillykke til:

H.P. Therkelsen A/S

Samfundsmæssigt perspektiv

Gennem mange år har det været ”god latin” at holde forsyningskæderne og strukturerne simple for af den vej at maksimere effektiviteten. Nu bliver kæderne på ny komplekse og det bliver speditørernes opgave nøje at analysere de globale forsyningskæder med henblik på at optimere dem. Der er sjældent en ”one size fits all” og ressourcerne anvendes derfor på kundetilpassede logistikprocesser og avanceret digitalisering.

Selv stærke logistikløsninger påvirkes fortsat af andre strategiske faktorer, og mange virksomheder, også speditionsvirksomheder, er præget af store stigninger i brændstof- og energipriserne.

Ser man ud over alle de kortsigtede forstyrrelser, kommer klimaforandringerne til at have stor indvirkning på den globale handel i de kommende årtier. Mange virksomheder har fokus på bæredygtighed, når de vælger underleverandører og leverandører og træffer indkøbsbeslutninger, og de oplever et stigende pres for at rapportere deres CO₂-aftryk.

Ovennævnte summariske gennemgang viser hvorfor der er brug den dygtige speditør, og at også speditørerne udfordres.

Heldigvis er speditørerne en del af løsningen, og den historie bør kendes også uden for transportverdenen. Og derfor skal den ”gode historie” belønnes med EFFIE-prisen.

EFFIE-prisen bliver uddelt på transport 2023.

De nominerede

DACHSER Denmark A/S

Dachser er en familieejet virksomhed, der tilbyder transportlogistik, lagerservices og kundespecifikke services inden for to forretningsområder: Dachser Air & Sea Logistics og Dachser Road Logistics. Et fintmasket transportnetværk – både i Europa og oversøisk – og fuldt integrerede it-systemer sikrer intelligente logistikløsninger over hele verden.

H.P. Therkelsen A/S

HPT er en af Danmarks førende leverandører af effektive logistik- og serviceløsninger. HPT har speciale i landevejstransport af levnedsmidler overalt i Europa og er kendt for høj kvalitet og lange samarbejdsrelationer.
HPTs mere end 290 engagerede medarbejdere er eksperter i håndtering af temperaturfølsomme varer. 90 procent af alle import- og eksporttransporter passerer HPT's transport- og terminalcenter i Padborg. Herfra transporteres godset videre til bestemmelsesstedet i rutesystemer.

INTERCARGO Scandinavia A/S

Intercargo Scandinavia A/S startede sin rejse i 1997 og er sidenhen vokset til et internationalt transportfirma med daglige kørsler i Skandinavien og Europa. Med flere årtiers erfaring med kørsel af temperaturreguleret gods har Intercargo Scandinavia oparbejdet en unik forståelse for transport af både tempererede fødevarer, højværdigods, stykgods og alt derimellem.

keyboard_arrow_up